• 03.10.2017

Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě - Nová Ves, I. etapa, zpracování PD pro stavební a územní řízení

Uvedený projekt je připravován především s cílem vytěsnit a svést cyklodopravu z obcí Nová Ves u Nového Města na Moravě a Petrovice ze silnic II. a III. třídy a dále zamezit přejezd cyklistů přes silnici I. třídy na centrálním kruhovém objezdu s 5 výjezdy. Součástí řešení je proto i bezpečné převedení Mlynářské stezky z kruhového objezdu na tento v budoucnosti nově zrekonstruovaný úsek.

V rámci projektu byla zpracována I. etapa projektové dokumentace pro realizaci akce Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě - Nová Ves u Nového Města na Moravě v celkové délce 3,5 km. V rámci I. etapy byla řešena stěžejní páteřní část společná pro všechny navazující úseky tj. jak pro obec Petrovice a Źďár nad Sázavou, tak pro obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, která je v délce 0,7 km a zajišťuje provedení obchvatu pro cyklodopravu z rizikových míst do bezmotorové zóny. Byl navržen cca 3m asfaltový koridor vedoucí klidovou zónou vedle vodního toku Bobrůvka. Dále byla řešena doprovodná infrastruktura zahrnující zpevnění cesty, odvodnění, vytvoření podloží a následné položení asfaltových povrchů včetně začlenění propustku a lávky.

Na realizaci projektu se finančně podílely Kraj Vysočina - Fond Vysočiny a Město Nové Město na Moravě.

Výsledek obrázku pro fond vysočiny            logo_nov_m_sto_na_morav__10561