• 06.11.2017

MAS Zubří země, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 – 2020“ vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem 6. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy – (II.)