• 19.02.2018

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila 15.02.2018 v pořadí již druhou výzvu MAS pro Program rozvoje venkova.

Výzva je zaměřena na těchto 6 oblastí podpory:

  • Fiche 7 – Modernizace zemědělského podnikání
  • Fiche 8 – Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství 
  • Fiche 11 – Podpora ekologické stability
  • Fiche 12 – Modernizace nezemědělského podnikání 
  • Fiche 13 – Posilování ekologické stability lesů 
  • Fiche 15 – Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů