• 18.03.2019

Děkujeme všem, kteří přispěli na sbírkový účet 107-3157480237/0100 na lyžařské tratě. Velmi si vážíme Vaší podpory.