• 01.03.2021

I přes složitou situaci vývoje pandemie COVID-19 v tomto roce proběhne tradiční akce "Čistá Vysočina". K účasti na akci se můžete přihlásit formou elektronického formuláři na webových stránkách Kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz/cistavysocina a to až do 28. 2. 2021 . Na těchto stránkách si můžete jako účastníik akce vybrat úsek silnice, který chce zbavit celoročních odpadků.  Samotný úklid Vysočiny jse uskuteční v termínu od 12. do 25. dubna a proběhne v celém našem kraji. Stejně jako v minulosti se na sběru odpadků mohou podílet obce, neziskové organizace, školy, firmy ale i jednotlivci. Zapojit se samozřejmě mohou stálí, ale i noví dobrovolníci.

Pro registrované účastníky připraví Kraj Vysočina jako vždy pytle na odpadky a ochranné pomůcky, které si může účastník vyzvednout v kanceláři Mikroregionu Novoměstsko, Vratislavovo náměstí 12, 6. patro, 592 31 Nové Město na Moravě. Pro malé školáky jsou z důvodu zajištění jejich bezpečnosti připraveny reflexní vesty v odpovídající velikosti.

Na strákách Kraje Vysočina si mohou účastníci vybrat úsek silnice, který chce zbavit celoročních odpadků. Sebrané odpadky z nahlášených úseků silnic I., II. a III. třídy mimo obce odveze spolupracující Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Zanesením informace o úklidu konkrétního úseku silnice do mapy dostává veřejnost přehled o již „zabraných“ úsecích a organizace akce je tak přehlednější. S výslednou mapou úseků pracuje jak organizátor, tak i krajští silničáři a samotné obce, ve kterých sběr probíhá.

 

HARMONOGRAM:

• Přihlášení probíhá do 28. 2. 2021 prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz/cistavysocina. Dne 28. 2. bude přihlašování uzavřeno. Zájemce vyplní krátký formulář, tím nám pomůže zajistit dobrou organizaci celé akce.

• Úklid bude probíhat v termínu 12.25. 4. 2021.

• Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky (průhledné na plasty a černé na ostatní komunální odpad).

• Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle komunikací.

• Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. a III. třídy mimo obec zajistí zdarma Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

• V případě úklidu přímo v obcích a městech budou poskytnuty pouze pytle a účastníci si musí zajistit odvoz odpadků po dohodě s vlastníkem pozemku.

• Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu!

 

Kvůli vývoji epidemické situaci je však nutné sledovat aktuální nařízení státních a krajských odpovědných orgánů a řídit se podle nich.