Click here to revoke the Cookie consent
  • 02.12.2019

Společná stezka pro cyklisty a chodce Nové Město na Moravě – Nová Ves u Nového Města na Moravě

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012026

Stručný obsah projektu: Projekt řeší výstavbu stezky pro společný pohyb cyklistů a chodců v délce 551,56 m a šířce 3 m. Dojde tak k zajištění vyšší míry bezpečnosti účastníků provozu v úsecích silnic I. třídy č. 19, II. třídy č. 360 a č. 354. Vzhledem k častým střetům cyklistů s auty je toto místo dle územního plánu Kraje Vysočina hodnoceno jako krajně nebezpečné a zcela nevhodné pro cyklodopravu i vedení turistické stezky. 

Cíle projektu:
-    výstavba stezky pro společný pohyb chodců a cyklistů v délce 551,56 m a šířce 3 m,
-    provést oddělení dopravy motorové od nemotorové,
-    zajištění vyšší míry bezpečnosti účastníků provozu v úsecích silnic I. třídy č. 19, II. třídy č. 360 a č. 354,
-    zkvalitnění podmínek občanů města a okolních obcí při každodenním dojíždění do zaměstnání a škol,
-    zlepšení nabídkové infrastruktury města a jeho okolí,
-    zvýšení atraktivity města jako regionálního centra pro obyvatele a především i podnikatelský sektor,
-    rozšíření stávající sítě cyklostezek - napojení na cyklistickou trasu Mlynářská stezka.