Click here to revoke the Cookie consent
  • 15.12.2020

Posílení strategického řízení v obcích Mikroregionu Novoměstsko

logo-op-zamestnanost-14-20

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014748

Stručný obsah projektu: Předmětem projektu je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat
dlouhodobé dílčí cíle členů Mikroregionu Novoměstsko dle jejich potřeb a preferencí či budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb dopravní a technické infrastruktury (veřejné osvětlení, inženýrské sítě), veřejného prostranství (pohřebiště, zeleň), udržitelného rozvoje (odpadové hospodářství, boj se suchem), cestovního ruchu a volnočasových aktivit.

Cíle projektu:

Zvýšení kvality veřejné správy obcí Mikroregionu Novoměstsko zejména:

- prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže

-  prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností pracovníků obcí, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

 Zúčastněné obce v jednotlivých částí projektu:

Pasporty:

Bobrová - Pasport hřbitova a dopravního značení

Bobrůvka -  Pasport inženýrských sítípasport zeleně

Daňkovice - Pasport hřbitova a inženýrských sítí

Jimramov - Pasport inženýrských sítí

Křidla - Pasport inženýrských sítí

Nová Ves u NMNM - Pasport dopravního značení a veřejného osvětlení 

Tři Studně - Pasport inženýrských sítí

Strategické dokumenty:

Pro celý Mikroregion Novoměstsko je zpracována Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství 

Bobrová - Koncepce hospodaření s vodou

Bobrůvka - Koncepce boje se suchem, Koncepce veřejného osvětlení, Strategie rozvoje veřejné zeleně a Strategie rozvoje volnočasových aktivit

Kadov - Strategie rozvoje veřejné zeleně

Křídla - Koncepce hospodaření s vodou a Studie odtokových poměrů

Tři Studně - Studie odtokových poměrů a Studie proveditelnosti domu s pečovatelskou službou

  • (70.84 Kb)

  • (3.41 Mb)