• 15.12.2020
  • (70.84 Kb)

Posílení strategického řízení v obcích Mikroregionu Novoměstsko

logo-op-zamestnanost-14-20

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014748

Stručný obsah projektu: Předmětem projektu je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat
dlouhodobé dílčí cíle členů Mikroregionu Novoměstsko dle jejich potřeb a preferencí či budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb dopravní a technické infrastruktury (veřejné osvětlení, inženýrské sítě), veřejného prostranství (pohřebiště, zeleň), udržitelného rozvoje (odpadové hospodářství, boj se suchem), cestovního ruchu a volnočasových aktivit.

Cíle projektu:

Zvýšení kvality veřejné správy obcí Mikroregionu Novoměstsko zejména:

- prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže

-  prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností pracovníků obcí, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

 Zúčastněné obce:

Bobrová, Bobrůvka, Daňkovice, Jimramov, Kadov, Křidla, Nová Ves u NMNM, Tři Studně

Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství bude zpracována pro celý Mikroregion Novoměstsko