Click here to revoke the Cookie consent
  • 03.02.2021

Nákup domácích kompostérů pro občany obcí Mikroregionu Novoměstsko

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013000

Realizace projektu: 3. 2. 2021 až do 30. 6. 2021

Stručný obsah projektu: V rámci projektu dojde k rozšíření systému separace odpadu pořízením 880 ks domácích kompostérů pro 11 členských obcí Mikroregionu Novoměstsko. Vytvořením nových sběrných možností dojde ke snížení množství skládkovaného odpadu a zátěže na životní prostředí.

Cíle projektu: Záměrem předkládaného projektu je rozšíření systému separace odpadů a snížení množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů, především rostlinného původu. K naplnění cílů dojde pořízením 880 ks domácích kompostérů pro 11 členských obcí Mikroregionu Novoměstsko - těmi jsou obce Dlouhé, Jimramov, Křídla, Líšná, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nové Město na Moravě, Nový Jimramov, Radešínská Svratka, Radňovice, Vlachovice a Zubří. Občané dotčených obcí budou realizací projektu schopni vytřídit až o 290,40 tun BRO ročně více. Zároveň bude mít záměr předkládaného projektu dopad na snížení množství odpadů ukládaných na skládku a tím i snížení finančních nákladů dotčených obcí na likvidaci odpadů.