Click here to revoke the Cookie consent

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client23/web92/web/core/Image.php on line 55
  • 26.06.2017

PD Cyklostezka Jiříkovice - lokalita Vališovy rybníky

Jméno žadatele: Mikroregion Novoměstsko

Celkové výdaje projektu: 123 450 Kč

Období realizace projektu: 26. 6. 2017 - 11. 9. 2018

Zdroje financování: Fond Vysočiny

Název grantového programu: Cyklodoprava a cykloturistika 2017

Popis realizace projektu: V rámci projektu byla zpracována projektová dokumentace pro stavební a územní řízení v délce 1443 m v úseku Nové Město na Moravě - m. č. Jiříkovice - lokalita Vališovy rybníky. Bylo provedeno přesné vytyčení a zaměření pozemků pro budoucí cyklostezku dle mapových podkladů, byly určeny lomové body a byla navržena podkladová vrstva komunikace. Výstupem projektu je zpracovaná PD pro územní a stavební řízení včetně dokladové části v počtu 6 ks a 1 elektronická verze uložená na CD pro I. a II. etapu realizace cyklostezky.

Výsledek obrázku pro fond vysociny