Click here to revoke the Cookie consent

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client23/web92/web/core/Image.php on line 55
  • 05.06.2017

PD Cyklostezka Radňovice - Nové Město na Moravě

Jméno žadatele: Obec Radňovice

Celkové výdaje projektu: 178 450 Kč

Období realizace projektu: 5. 6. 2017 - 12. 9. 2018

Zdroje financování: Fond Vysočiny

Název grantového programu: Cyklodoprava a cykloturistika 2017

Popis realizace projektu: V rámci projektu byla zpracována projektová dokumentace pro realizaci akce Cyklostezka Radňovice - Nové Město na Moravě v celkové délce 1602 m. Plánovaná cyklostezka řeší provedení odklonění pro cyklodopravu z rizikového místa silnice I. třídy do bezmotorové zony. Projekt byl doplněn o doprovodnou infrastrukturu zahrnující zpevnění cesty, odvodnění, vytvoření podloží a následné položení šotolinového povrchu, vyústění a napojení na stávající komunikace včetně dopravního značení. Výstupem projektu je zpracovaná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení včetně dokladové části v počtu 6 kusů a 1 ks elektronické verze na CD pro I. a II. etapu realizace cyklostezky.  

Výsledek obrázku pro fond vysociny