Click here to revoke the Cookie consent
  • 21.06.2016

Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě - Nová Ves, I. etapa, zpracovaní PD pro stavební a územní řízení

Jméno žadatele: Mikroregion Novoměstsko

Celkové výdaje projektu: 124 000 Kč

Období realizace projektu: 21. 6. 2016 - 30. 9. 2017

Zdroje financování: Fondy Vysočiny

Název grantového programu: Cyklodoprava a cykloturistika 2016

Popis realizace akce: V rámci projektu byla zpracována I. etapa projektové dokumentace pro realizaci akce Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě - Nová Ves u Nového Města na Moravě v celkové délce 3,5 km. V rámci I. etapy byla řešena stěžejní páteřní část společná pro všechny navazující úseky tj. jak pro obce Petrovice a Žďár nad Sázavou, tak pro obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, která je v délce 0,7 km a zajišťuje provedení obchvatu pro cyklodopravu z rizikových míst do bezmotorové zóny. Byl navržen cca 3 m asfaltový koridor vedoucí klidovou zónou vedle vodního toku Bobrůvka. Dále byla řešena doprovodná infrastruktura zahrnující zpevnění cesty, odvodnění, vytvoření podloží a následné položení asfaltových povrchů včetně začlenění propustku a lávky.

Výsledek obrázku pro fond vysociny