Click here to revoke the Cookie consent

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client23/web92/web/core/Image.php on line 55
  • 30.05.2018

Cyklostezka ulice Nečasova - ulice Žďárská, Nové Město na Moravě

Jméno žadatele: Mikroregion Novoměstsko

Předpokládané celkové výdaje projektu: 100 000

Období realizace projektu: 30. 5. 2018 - 30. 9. 2019

Zdroje financování: Fond Vysočiny

Název grantového programu: Cyklodoprava a cykloturistika 2018

Odůvodnění projektu a jeho cíle: Předpokládaný projekt řeší provedení dokumentace pro sloučené stavební a územní řízení a zajištění následné inženýrské činnosti pro potřeby sloučeného územního a stavebního řízení. Součástí projektu je i provedení zaměření trasy cyklostezky a předání dokladové části pro stavební řízení. Uvedený záměr je připravován především s cílem vytěsnit a svézt cyklodopravu určenou pro dopravu do zaměstnání a školních zařízení a to především ze silnice I/19 a silnice III/35314. Součástí projektu bude řešena nová cyklostezka s asfaltovým povrchem šíře 3 m s využitím pro chodce i cyklisty. Cílem projektu je zajistit a provést oddělení dopravy motorové od nemotorové, zajistit vyšší míru bezpečnosti účastníků provozu, zkvalitnit podmínky občanů města a okolních obcí při každodenním dojíždění do zaměstnání a škol zvláště v dopravní špičce, zlepšit nabídkovou infrastrukturu města a jeho okolí, zvýšit atraktivity města jako regionálního centra pro obyvatele a především i podnikatelský sektor, rozšířit stávající síť cyklostezek.

Výsledek obrázku pro fond vysociny