Click here to revoke the Cookie consent
  • 27.03.2019

Cyklostezka - ul. Petrovická, Nové Město na Moravě - Nová Ves u Nového Města na Moravě, II. etapa, zpracování PD pro stavební a územní řízení

Jméno žadatele: obec Nová Ves u Nového Města na Moravě

Celkové výdaje projektu:

Období realizace projektu: - 30. 9. 2018

Zdroje financování: Fond Vysočiny

Název grantového programu: Cyklodoprava a cykloturistika 2017

Popis realizace akce: V rámci projektu byla zpracována II. etapa projektové dokumentace pro realizaci akce Cyklostezka ul. Petrovická, Nové Město na Moravě - Nová Ves u Nového Města na Moravě v celkové délce 2 km. V rámci II. etapy byla řešena navazující páteřní část společná pro všechny navazující úseky, tj. jak pro obce a města Petrovice a Žďár nad Sázavou, tak pro obce Nová Ves u Nového Města na Moravě, Křídla a Dlouhé , která je v délce 2 km a zajišťuje provedení odklonění pro cyklodopravu z rizikových míst do bezmotorové zony. Předmětem projektu bylo navržení cca 3 m asfaltového koridoru vedoucího klidovou zonou vedle vodního toku Bobrůvka, v k.ú. Nové Město na Moravě a Nová Ves u Nového Města na Moravě. Projekt byl doplněn o doprovodnou infrastruktůru zahrnující zpevnění cesty, odvodnění, vytvoření podloží a následné položení asfaltových povrchů, vyústění a napojení na stávající komunikace včetně dopravního značení.

Výsledek obrázku pro kraj vysocina podporil